Konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P1100621W dniu 28 października 2019 r. w hotelu  „Hades” w Zduńskiej Woli odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 30-lecia Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

W wydarzeniu wziął udział Pan Marszałek Andrzej Górczyński, członek Zarządu Województwa Łódzkiego,  przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Lasów Państwowych, Lokalnych Grup Działania, instytucji oświatowych, parków krajobrazowych województwa łódzkiego, a także osoby związane z Parkiem Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Honorowym gościem był również Pan profesor dr hab. Jan Teofil Siciński, współtwórca parku.

Tematem przewodnim konferencji były "Dobre praktyki w rolnictwie, a ochrona przyrody". Podczas wykładów prelegenci przybliżyli bogactwo fauny i flory Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz jego atrakcje krajobrazowe i turystyczne. Mówili też o możliwościach rozwoju, jakie mają rolnicy, wykorzystując potencjał produktów lokalnych i regionalnych oraz o tym, jak prowadzić gospodarstwa rolne, by zachować bioróżnorodność terenów wiejskich. Odbyła się także prezentacja filmu „Wiosna w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki” zrealizowanego przez Romana Dębskiego i Marka Jakubowskiego.

Park, zmienia się na przestrzeni lat, ale nadal zachwyca swą różnorodnością gatunkową i pięknem krajobrazu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

K. Piasecka