Warsztaty edukacyjne - sadownicze odbyły się w PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P1040344W dniu 26 października 2019 r. na terenie PKMWiW odbyły się warsztaty edukacyjne - sadownicze „Zakładanie, ochrona i pielęgnowanie tradycyjnych sadów oraz gospodarowanie zgodnie z zasadami ogrodnictwa zrównoważonego”.

Program zachowania i ochrony tradycyjnych sadów przydomowych jest realizowany w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego od kilkunastu lat. W roku bieżącym odbył się na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach. Prowadzący: Pani Katarzyna Krakowska Zastępca Dyrektora ZPKWŁ oraz Pan Andrzej Kilańczyk specjalista w dziedzinie ogrodnictwa zapoznali uczestników z tematem spotkania. W części pierwszej warsztatów odbyły się wykłady na sali, na których słuchacze poznali sposoby pielęgnacji i rozmnażania drzew owocowych, zakładania nowych sadów z tradycyjnymi odmianami oraz poznali metody przedłużające życie starych drzew. Następnie odbyła się sesja terenowa - część praktyczna, w tradycyjnym sadzie, gdzie wszyscy uczyli się sposobów sadzenia, przycinania drzew, ich formowania i pielęgnacji.

Uczestnicy, otrzymali komplet materiałów oraz koszulkę z wizerunkiem śliwki, która królowała w tegorocznej edycji warsztatów. Na stołach tego dnia gościły także domowe przetwory i wypieki na bazie owoców pozyskanych z okolicznych sadów.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w warsztatach i zapraszamy za rok, do jednego z naszych parków krajobrazowych na kolejną edycję.

W. Pogorzelska