My sami "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P1100443Tegoroczna akcja „Sprzątania świata” odbyła się w wielu regionach naszego kraju. ZPKWŁ Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych uczestniczył w jednej z nich.

W Zespole Szkół w Burzeninie oraz przedszkolu. W ramach akcji odbyły się zajęcia plastyczne, konkurs na najlepiej odzwierciedlający tematykę obchodów plakat, a także prelekcje, pogadanki oraz zajęcia terenowe polegające na zbieraniu i segregacji odpadów. Nagrodę dla klasy, która wykonała najlepszy plakat ufundowała firma  „Eko – Region” z Bełchatowa. Uczniowie mogli dowiedzieć się od przedstawicieli tej firmy w jaki sposób właściwie segregować odpady i do jakich pojemników je wrzucać. Była to także doskonała okazja, pokazania uczestnikom, maleńkiego fragmentu świata przyrody, dla którego zanieczyszczone odpadami środowisko stanowi poważne zagrożenie. ZPKWŁ w tym roku prowadzi edukację pod hasłem „Ptaki naszych parków” zwracając szczególną uwagę na różnorodność gatunkową, środowisko ich życia oraz występujące zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.

Szeroko pojęta edukacja ekologiczna, wzbudzanie zamiłowania do piękna przyrody są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju.

W. Pogorzelska