Konkurs plastyczny "Portret sowy"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zespół Parków Krajobrazowych – Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki do udziału w konkursie plastycznym pt. „Portret sowy”.
Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Portret sowy”

Organizator konkursu: Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Łódzkiego

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

 

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwianie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
 • ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą;
 • stwarzanie okazji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą;
 • zachęcanie do uwieczniania piękna przyrody, krajobrazu, kultury i poznawania jej zasobów.

Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
  z terenu Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki;
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej;
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką;
 4. Muszą być wykonane w formacie A4;
 5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie:
 • imię i nazwisko autora,
 • tytuł pracy,
 • wiek,
 • adres szkoły i klasa,
 • e-mail oraz telefon szkoły.
 • oświadczenie do regulaminu (w załączniku).
 1. Prace prosimy przesłać do dnia 10.10.2019 r. na adres:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Oddział Terenowy Sieradzkich Parków Krajobrazowych

Rycerska 2A, 98-200 Sieradz

 z dopiskiem: „Portret sowy”

 

Warunki organizacyjne:

 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów;
 • Prace niespełniające warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac bez dodatkowej zgody autora oraz bez honorarium autorskiego;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;
 • Dla laureatów konkursu przeznaczone są nagrody rzeczowe.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. 43 822–62–20 

 

 docOŚWIADCZENIE_-_konkurs_plastyczny.doc25.5 KB