Oznakowanie niebezpiecznych miejsc nad rzekami w PKMWiW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

1 sierpnia pracownicy ZPKWŁ OT SPK umieśili 10 tablic informujących o zakazie kąpieli w ramach akcji "Bezpieczna Woda" na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.

Lokalizacje tablic zostały wcześniej wyznaczone podczas wspólnych patroli z funkcjonariuszami z Powiatowych Komend Policji w Łasku, Wieluniu i Zduńskiej Woli.

Tablice postawiono w następujących miejscowościach:

  • Pstrokonie (gmina Zapolice), rzeka Warta.
  • Rembieszów (gmina Zapolice), rzeka Widawka (2 tablice).
  • Zamość (gmina Sędziejowice), rzeka Grabia.
  • Podgórze (gmina Widawa), rzeka Widawka.
  • Górki Grabińskie (gmina Widawa), rzeka Widawka.
  • Widawa (gmina Widawa), rzeka Widawka.
  • Mała Wieś (gmina Konopnica), rzeka Warta.
  • Konopnica (gmina Konopnica), rzeka Warta.
  • Strobin (gmina Konopnica), rzeka Warta.

K. Kierniakiewicz