Poszukiwacze skarbów województwa łódzkiego w "Nadwarciańskim Grodzie"

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P1030221W piątek 12 lipca w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyło się spotkanie Pana Marszałka Roberta Baryły i Pani Ewy Marciniak p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z uczestnikami 14 – dniowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych województwa łódzkiego pod hasłem „Poszukiwacze skarbów województwa łódzkiego”.


Zaproszeni goście podczas pobytu w „Nadwarciańskim Grodzie” zwiedzili ośrodek, mogli podziwiać występy artystyczne uczestników kolonii, wręczyli nagrody laureatom konkursów oraz wyprawki wszystkim dzieciom przebywającym na wypoczynku. Podczas spotkania miało miejsce również symboliczne podzielenie się chlebem wręczonym podczas powitania gości.

Fundusze na organizację wypoczynku w „Nadwarciańskim Grodzie” pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i RCPS-u. Dzięki tym środkom z wakacyjnych wyjazdów skorzysta 230 dzieci. Aktualnie w ośrodku wypoczywają dzieci z powiatu kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego.

E. Fraszczyńska