Zakaz wstępu do lasu w Nadleśnictwie Wieluń

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

articleW wyznaczonych obszarach Nadleśnictwa Wieluń od dnia 20 maja br. do 03 czerwca br. obowiązuje zakaz wstępu do lasu.

Zawiadomienie ze strony Nadleśnictwa Wieluń:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, zn. spr: ZG.7100.5.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku  w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2019 roku, działając w myśl art. 10 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U 101 poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 roku

Z a w i a d a m i a m

o podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność chrabąszczowatych na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wieluń stanowiących oddziały zaznaczone na załączonej mapie obwódką i położonych w zasięgu terytorialnym gmin: Wierzchlas, Działoszyn – ob. Wiejski.  Powierzchnia zabiegu wynosi: 900 ha.

Łącznie powierzchnia chemicznego zabiegu ratowniczego obejmie 900 ha, w tym: 836 ha Lasów Państwowych i 64 ha lasów niepaństwowych.

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie się wycofać z zagrożonego terenu)  oraz  nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach  bydła i innych zwierząt gospodarskich  (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez  okres 14 dni  od wykonania zabiegu  należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz  pojenia zwierząt gospodarskich  ze zbiorników  o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki  itp.

Na granicy lasu objętego zakazem wstępu a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem:

,,Zakaz wstępu do lasu od dnia  20 maja 2019r. do 03 czerwca 2019r. z powodu zabiegu chemicznego zwalczania szkodliwych owadów. Na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku  (Dz. U 101 poz. 444 wraz z późniejszymi zmianami). Nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń"

W sprawach związanych z akcją prosimy się kontaktować telefonicznie lub pisemnie z Nadleśnictwem Wieluń, telefon 43 843 81 91, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pole zabiegowe

Informację udostępniono ze strony Nadleśnictwa Wieluń