Skocz do treści

Walorem krajobrazowym w Spalskim Parku Krajobrazowym i otulinie jest przenikanie się elementów naturalnych, będących dziełem przyrody i elementów kulturowych, stanowiących wytwór myśli i rąk człowieka. Obok obszarów przyrodniczo cennych o krajobrazach naturalnych i zbliżonych do naturalnych (wielkoprzestrzenne obszary leśne, rozległe tereny łąk czy doliny rzek: Pilicy i Gaci), istnieją również tereny przekształcone i zubożone w wyniku działalności człowieka, lecz nasycone licznymi zabytkami kultury materialnej i przechowujące świadectwo przeszłości w zapisie wizualnym krajobrazu kulturowego. Do jego najbardziej wartościowych zasobów należą m.in.: kościoły w Inowłodzu, Studziannie Poświętnem, Rzeczycy i Spale, założenia dworsko-parkowe w Grotowicach, Rzeczycy, Glinie, park w Spale, zabytkowe układy ruralistyczne, zabytki techniki.

Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje