Skocz do treści

Seminarium „Cmentarze ewangelickie…”

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 11 marca w Centrum Dialogu im Marka Edelmana w Łodzi odbyło się seminarium “Cmentarze - milczący świadkowie historii. Cmentarze ewangelickie woj. łódzkiego: historia, inwentaryzacja, renowacja”. Organizatorem seminarium jest Portal Ratując pamięć - Wiejskie cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z działaniami ratunkowymi prowadzonymi na historycznych cmentarzach ewangelickich. Na spotkaniu referat pt. „Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Przedborzu” przedstawił zastępca dyrektora ZPKWŁ dr Piotr Wypych, który wraz z Andrzejem Białkowskim z ŁDK zaprezentował realizowane wspólnie przedsięwzięcia związane z ewangelikami w łódzkiem: „Pejzaż Wszystkich Świętych” oraz „Kamienie niepamięci – cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego”. W ramach seminarium można było obejrzeć wystawę fotograficzną autorstwa Andrzeja Białkowskiego i Piotra Wypycha poruszającą problematykę spotkania pt. „Kamienie niepamięci…”
Archiwum NPK.

 <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Łódź) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Łódź) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Łódź) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Łódź) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Łódź) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Łódź)
Łódzkie promuje