Skocz do treści

Roztrzygnięcie konkursu Nadpiliczne Wakacje

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci nt. popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych, bioróżnorodności i piękna otaczającej nas przyrody, inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu oraz aktywności twórczej u młodzieży. W konkursie udział wzięło 6 szkół podstawowych z terenu Nadpilicznych Parków. Komisja konkursowa, oceniając wartości artystyczne, merytoryczne, pomysłowość i wkład pracy własnej, wyłoniła 3 laureatów konkursu oraz nadała 5 wyróżnień.

Laureaci konkursu plastycznego Nadpiliczne wakacje:

1. Natalka Dziuba SP w Przedborzu

2. Emilia Dworak SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

3. Radek Juszczyk PSP w Przedborzu

  1. Lena Szulc Zespół Szkół Świętego Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim
  2. Natalka Bogus Zespół Szkół Świętego Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim
  3. MałgorzataKowalewicz SP nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
  4. Roksana Kruz SP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
  5. Julia Mądra SP nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Instytucją wspierającą finansowo konkurs jest WFOŚiGW w Łodzi.

 <strong>Emilka Dworak</strong> <strong>Natalka Dziuba</strong> <strong>Kajka Nowak</strong> <strong>Lena Szulc</strong> <strong>Natalka Bogus</strong> <strong>Małgosia Kowalewicz</strong> <strong>Julka Mądra</strong> <strong>Roksana Kruz</strong>
Łódzkie promuje