Skocz do treści

Rowerowe wypady z pracownikami PPK cz. 3

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ Kolejna rowerowa niedziela z pracownikami PPK za nami. Miejscem zgrupowania uczestników był zwyczajowo rynek Przedborza, na którym rozpoczynał się 39 Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Jego uczestnicy w kolorowych, ludowych strojach wypełnili rynek. Tym razem celem naszej wycieczki była góra Chełmo. Jest to najwyższe wzniesienie Wzgórz Radomszczańskich i ma wysokość 323 m n.p.m. Miejsce godne zwiedzenia z wielu powodów. Rośnie tu las mieszany, który jest poddany ochronie rezerwatowej. Na szczycie góry można zobaczyć pozostałości warowni rycerskiej, której pochodzenie jest szacowane na X lub XI wiek. Charakterystyczne wały obronne usypane od strony południowej chronią miejsce szczytowe, na którym niegdyś istniała warownia. Od strony północnej naturalną ochronę obiektu stanowiła stroma ściana skalna, którą dziś pokrywają liczne inskrypcje ludzi, którzy odwiedzali górę Chełmo. Zadaniem rycerzy tu przebywających było strzeżenie pobliskich szlaków handlowych. W nieodległym Przedborzu przecinały się dwa duże trakty handlowe. W czasach prasłowiańskich góra mogła być miejscem kultu. Do dziś w świadomości okolicznych mieszkańców funkcjonują liczne legendy związane z tym miejscem. Jak głosi jedna z nich w komnatach wykutych we wnętrzu góry śpi Św. Jadwiga ze swoją strażą rycerską. Ponoć rycerze budzą się czasami i ćwiczą rzemiosło rycerskie, ale dzieje się tak tylko w czwartek podczas nowiu księżyca. Taka jest historia góry i legendy z nią związane. Dzień dzisiejszy to piękny rezerwat leśny i użytkowanie piaskowca w południowej części wzniesienia. Wyrobiska kamienia nie są czymś pozytywnym w odniesieniu do ochrony rezerwatowej tego terenu. Z drugiej strony odwiedzający ma unikalną okazję zabaczyć "przekrój geologiczny góry". Imponujące ściany wyrobisk sięgają 20 metrów i mienią sie różnymi barwami występujących tutaj piaskowców.

(DS)

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje