Skocz do treści

Rajd rowerowy "Szlakiem Królewskich Łowów"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ


W tegorocznej edycji rajdu rowerowego "Szlakiem Królewskich Łowów" uczestniczyło blisko 60 rowerzystów. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie przedborskich szkół: Zespołu Szkolno Gimnazjalnego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Do grupy młodzieży dołączyli doświadczeni członkowie Klubu Turystyki Rowerowej w Przedborzu. W organizację rajdu włączyła się służba leśna z Nadleśnictwa Przedbórz oraz pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu.

Przebieg rajdu:
1. Zbiórka na przedborskim rynku, pod Miejskim Domem Kultury. Przedstawiono cele organizacji rajdu, przebieg trasy, zasady uczestnictwa i bezpieczeństwa obowiazujące podczas rajdu.
2. Przystanek w Tarasie nad brzegiem Pilicy. Rzeka Pilica, charakterystyka, znaczenie w życiu człowieka, wykorzystanie turystyczne.
3. Przystanek w Skotnikach. Zabytki Skotnik: XVI w. dwór i drewniany kościół, pomnikowy dąb szypułkowy - wypełnianie wniosku o objęcie drzewa ochroną pomnikową, pomiary obwodu, wysokości, rozpiętości koronu, opis miejsca, opis uszkodzeń - praca w grupach.
4. Przystanek tartak w Józefowie. Przerób surowca drzewnego, znaczenie drewna w życiu człowieka.
5. Przystanek w osadzie łowieckiej w Bysiowie. Znaczenie łowiectwa w gospodarowaniu zwierzyną łowną, zapobieganie szkodom powodowanym przez zwierzynę, organizacja skupu zwierzyny łownej. Charakterystyka Łódzkiego Szlaku Konnego oraz zwiedzanie miejsca postojowego. Ognisko z kiełbaskami.
6. Przystanek przy stawach w Papierni. Znaczenie terenów podmokłych, gospodarka rybacka, gniazdo bielika.
7. Zakończenie rajdu przy studni na rynku w Przedborzu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie oraz instytucjom, które włączyły się do jego organizacji.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje