Skocz do treści

Rajd rowerowy po terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁZapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym po terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Impreza ta zaczyna akcję pod nazwą "Tydzień Parków Krajobrazowych", która przewiduje szereg działań edukacyjno - promocyjnych na terenie siedmiu parków Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Rajd odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. (ze względu na złe warunki pogodowe rajd został przeniesiony na dzień 20 maja 2014 r. - wtorek). Początek trasy i zbiórka uczestników ma miejsce na placu biura Przedborskiego PK przy ul. Krakowskiej 28 w Przedborzu, a kończymy rajd na przedborskim rynku.

Trasa rajdu o długości ok. 48 km biegnie: Pratkowice, Krzętów, Łapczyna Wola, Stanowiska, Zalesie, Krogulec, Żeleźnica, Stara Wieś, Józefów, Gaj, Brzostek.

Rajd poprowadzi przewodnik parkowy, który w miejscach odpoczynkowych będzie prezentował walory Przedborskiego PK.

Podstawowymi celami rajdu są:

  1. Prezentacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych Przedborskiego Parku Krajobrazowego,
  2. Popularyzacja aktywnych form turystyki poznawczej,
  3. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród uczestników rajdu.

Przebieg rajdu i zasady uczestnictwa są umieszczone w regulaminie dostępnym poniżej.

Łódzkie promuje