Skocz do treści

Ptaki zbiornika Sulejowskiego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 18 marca 2015 roku pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Szymon Kielan prowadził kolejny monitoring ornitologiczny na Zbiorniku Sulejowskim. Liczone były przede wszystkim gatunki wodno-błotne ptaków, które najliczniej przebywały w okolicy Zarzęcina. Spore koncentracje odnotowano również w okolicy Barkowic i Tresty Rządowej. W sumie doliczono się 1889 osobników należących do tej grupy. Najliczniejszym przedstawicielem była ponownie krzyżówka licząca 734 osobników, wyjątkowo dużo było kormoranów Phalacrocorax carbo bo aż 390 osobników. Najciekawszymi odnotowanymi ptakami były 3 ogorzałki Aythya marila spotkane pod Trestą. Gatunek tej kaczki zaliczany do grupy tzw. kaczek morskich jest rzadko obserwowany wiosną. Jesienią zbiornik Sulejowski jest miejscem regularnie odwiedzanym przez ten gatunek, kiedy to można spotkać tu jedne z największych stad na śródlądziu w naszym kraju. Nie udało się wypatrzeć łabędzi krzykliwych Cygnus cygnusw, które w rejonie Murowańca były obserwowane jeszcze 5 marca, nadal jednak były bielaczki Mergellus albellus, których było 7 osobników. Obniżony poziom wody na zbiorniku wykorzystały pierwsze przelatujące bataliony Calidris pugnax oraz krwawodziób Tringa totanus. Migracja wiosenna już w pełni, więc liczymy na kolejne ciekawe obserwacje na zbiorniku.

fot. Archiwum ZPKWŁ <i>fot. Szymon Kielan</i>fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje