Skocz do treści

Ptaki na Zbiorniku Sulejowskim

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 20 lutego 2015 roku pracownik Odziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Szymon Kielan przeprowadzał obserwacje terenowe w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Celem wyjazdu był monitoring ornitologiczny Zbiornika Sulejowskiego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na przebywające na zbiorniku gatunki wodno-błotne ptaków, które najliczniej przebywały w okolicy Bronisławowa. W sumie doliczono się 1797 osobników należących do tej grupy. Najliczniejszym przedstawicielem była krzyżówka licząca 1340 osobników. Ciekawszymi gatunkami stwierdzonym podczas kontroli było spore stado 12 łabędzi krzykliwych Cygnus cygnusw rejonie Murowańca, rozproszone pojedyncze bielaczki Mergellus albellus, których w sumie było 7 osobników, 4 czaple białe Ardea alba, które z roku na rok coraz częściej można spotkać również na Zbiorniku Sulejowskim. Zaobserwowano również aż 4 bieliki Haliaeetus albicilla, które wspólnie latały w rejonie Bronisławowa. Zbiornik mimo nocnych mrozów szybko odmarza i można się spodziewać w najbliższych dniach dalszych ciekawych obserwacji.

fot. Archiwum ZPKWŁ <i>fot. Piotr Wypych</i> <i>fot. Piotr Wypych</i>
Łódzkie promuje