Skocz do treści

Przedborski Park Krajobrazowy widziany z perspektywy lotu ptaka

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>Góra Kozłowa i Fajna Ryba</strong><br /><i>fot. Remigiusz Fijałkowski</i>Dzięki uprzejmości Pana Remigiusza Fijałkowskiego otrzymaliśmy pakiet zdjęć lotniczych. Autor wykonał kilka lotów nad obszarem Przedborskiego Parku Krajobrazowego w celu przeprowadzenia rozpoznania terenów, które wybrał jako cel rajdu rowerowego. Park widziany z perspektywy lotu ptaka prezentuje się zupełnie odmiennie. Głównymi dominantami terenu są wzniesienia Pasma Przedborsko - Małogoskiego oraz stawy rezerwatu Piskorzeniec i terenów przyległych. Na przykładzie zdjęć stawów w rezerwacie Piskorzeniec widać sukcesję roślin i zarastanie stawu "Bolesław". Stawu tylko z nazwy, ponieważ większą część jego obszaru zajmuje roślinność szuwarów i torfowisk. Według autora zdjęć, rozpoznanie terenu z perspektywy samolotu i wykonanie właściwych ujęć, nie jest rzeczą prostą . Musimy wziąć pod uwagę kilka warunków w jakich dokonuje się obserwacji. Takie elementy jak dynamika lotu samolotem, zmiana perspektywy obserwacji, cienie rzucane przez chmury, odbicia w szybie samolotu, połączenie dwóch czynności pilotażu i wykonywania zdjęć są dużym utrudnieniem. Z relacji Pana Fijałkowskiego wynika, że nasz park prezentuje się równie ciekawie z poziomu siodełka rowerowego. Planowany rajd rowerowy odbył się, a jego uczestnicy mogli podziwiać nie tylko krajobraz naszego parku, ale również gatunki chronione (rosiczka okrągłolistna, obuwik pospolity, buławnik wielkokwiatowy), których obserwacje były zaplanowaną częścią rajdu.

Opracował: D. Sommerfeld

 <strong>Stawy Piskorzeniec</strong><br /><i>fot. Remigiusz Fijałkowski</i> <strong>Stawy Piskorzeniec - opis</strong><br /><i>fot. Remigiusz Fijałkowski</i> <strong>Pasmo Przedborsko - Małogoskie, Góry Przedborskie</strong><br /><i>fot. Remigiusz Fijałkowski</i> <strong>Stawy rezerwatu Piskorzeniec</strong><br /><i>fot. Remigiusz Fijałkowski</i> <strong>Pasmo Przedborsko - Małogoskie i Wzgórza Radomszczańskie</strong><br /><i>fot. Remigiusz Fijałkowski</i> <strong>Obuwik pospolity</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Buławnik wielkokwiatowy</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Rosiczka okrągłolistna</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i>
Łódzkie promuje