Skocz do treści

PROPOZYCJE OCHRONY W SULEJOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

OT NPK przekazał do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim dokumentację proponującą objęciem ochroną 3 ciekawych obiektów z terenu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny celem zapewnienia tymże obiektom warunków ochrony prawnej, kontrolowania stanu ich zachowania oraz uwzględnienia zadań ochronnych w procesach planowania przestrzennego. Proponowane obiekty do objęcia ochroną prawną to:

1. Kapliczka słupowa w Przygłowie z 1644 r. Proponowana forma ochrony – wpis do rejestru zabytków. Położenie – Otulina SPK.

2. Cmentarz ewangelicki w Polichnie z II poł. XIX w. wraz z grupą dorodnych lip drobnolistnych. Proponowana forma ochrony - ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji lokalizacyjnej. Położenie – SPK.

3. Cmentarz ewangelicki w Leonowie z pocz. XX w. wraz z grupą dorodnych dębów bezszypułkowych. Proponowana forma ochrony - ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji lokalizacyjnej. Położenie SPK.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje