Skocz do treści

Prezentacje(1): Dolina dolnej Luciąży - Sulejowski PK

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży)W serii "prezentacje" będziemy starali się przedstawiać szczególnie interesujące fragmenty naszych parków krajobrazowych. Fragmenty, wyróżniające się nadzwyczajnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, które - w naszej ocenie - zasługują na poznanie i troskliwą ochronę. Zachęcamy do odwiedzenia tych miejsc w trakcie weekendowych wyjazdów, szkolnych wycieczek edukacyjnych lub przyrodniczych wypraw z aparatem fotograficznym. Pokazujmy innym te miejsca, chwalmy się nimi, bo z pewnością na to zasługują. Ale zachęcamy też do wspólnego, aktywnego wysiłku dla trwałego zachowania tych niezwykłych miejsc - zachowania dla nas i naszych następców.

Rzeka Luciąża (lewobrzeżny dopływ Pilicy) prawie na całej długości zachowała znaczny stopień naturalności. Do najbardziej interesujących fragmentów doliny należy z pewnością dolny, ujściowy, odcinek położony w Sulejowskim Parku Krajobrazowym. Pomiędzy Przygłowem i ujściem Luciąży do Zbionika Sulejowskiego (w jego górnej, "cofkowej", części) rzeka posiada wybitne wartości krajobrazowe i ekologiczne. Naturalnie meandrujące koryto, stromo podcięte piaszczyste skarpy, starorzecza, rozlewiska, różnorodne szuwary - to tylko niektóre atrakcje tego miejsca. Można tu spotkać wiele gatunków zwierząt i rzadkich gatunków roślin. Ale "panami" tego przyrodniczego refugium są z pewnością bobry, których ślady aktywności są wszechobecne. Fragment doliny na tym odcinku jest objęty dodatkową formą ochrony jako użytek ekologiczny "Murowaniec".

H.A.

 <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży) <i>fot. Hieronim Andrzejewski</i><br />(Dolina Luciąży)
Łódzkie promuje