Celem zajęć prowadzonych przez pracowników OT PKWŁ jest zaznajomienie z walorami przyrodniczo-kulturowymi PKWŁ oraz ideą ochrony przyrody.