Skocz do treści

Obiekty małej architektury - propozycje ochrony

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W pierwszych dniach grudnia zostały przekazane Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim dokumentacje/karty obiektów małej architektury sakralnej z terenu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Obiekty te w postaci kapliczek, miejsc po starych nekropoliach zasługują na ochronę w postaci wpisu do rejestru zabytków, bądź ustalenia ich wymogów ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Są to obiekty:

  1. Cmentarz epidemiczny w Bąkowej Górze – kon. XIX w.
  2. Kapliczka postumentowa w Szarbsku - 1919 r.
  3. Kapliczka postumentowa w Szarbsku (2) – 1902 r.
  4. Kapliczka postumentowa w Żeleźnicy 1918 r.
  5. Kapliczka postumentowa w Kłudzicach – 1945 r.
  6. Kapliczka postumentowa w Sulejowie – 1898 r.
  7. Kapliczka postumentowa w Sulejowie – 1908 r.
  8. Kapliczka postumentowa i krzyż w Dobrenicach – okres międzywojenny.
  9. Kapliczka słupowa w Wolborzu – 1916 r.

Dokumentacje sporządził dr Piotr Wypych z OT NPK w Moszczenicy na podstawie wieloletnich badań naukowych przedmiotu. Kierownik Delegatury pan Zygmunt Błaszczyk z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem przyjął karty obiektów proponowanych do objęcia ochroną konserwatorską. Następnym etapem prac będzie wspólny wyjazd terenowy.

 <strong>kapliczka postumentowa w Szarpsku</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>kapliczka postumentowa w Szarbsku z kamienną rzeżbą Matki Bożej</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>kapliczka postumentowa w Żelaźnicy</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>karta ewidencyjna</strong> <strong>karta robocza obiektu</strong> <strong>karta robocza obiektu</strong> <strong>karta robocza obiektu</strong>
Łódzkie promuje