Skocz do treści

Obchody Dnia Pamięci o Majorze Hubalu w Anielinie

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Jak co roku, 30 kwietnia w rocznicę śmierci Henryka Dobrzańskiego pod szańcem w Anielinie, odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci o Majorze Hubalu i jego żołnierzach. Organizatorami 77 rocznicy był Powiat Opoczyński wspólnie z Gminą Poświętne i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP. Uroczystości rozpoczęła msza polowa, po której wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Odczytano apel poległych, a żołnierze z 25 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oddali salwę honorową. Udział w uroczystości wzięło wiele środowisk hubalczyków, ułani, harcerze, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy Poświętne.
Dla ZPKWŁ uroczystości pod szańcem to stały punkt w naszym kalendarium. Po raz kolejny wspólnie z opiekunem i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach udaliśmy się rowerami do Anielina , by włączyć się w oficjalne obchody. Około 50 km trasa była okazją do przedstawienia historii Wydzielonego Oddziału i poznania walorów Spalskiego Parku Krajobrazowego.
Opracował: D.Bień.

 <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK)fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje