Skocz do treści

Nur nad zalewem

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Podczas kolejnej wizyty na Zbiorniku Sulejowskim w dniu 31 lipca 2015 roku pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Szymon Kielan prowadził monitoring ornitologiczny zbiornika. Liczone były przede wszystkim gatunki wodno-błotne ptaków, które najliczniej przebywały w okolicy Bronisławowa i Barkowic. W sumie doliczono się 478 osobników należących do tej grupy. Najliczniejszym przedstawicielem okazała się ponownie kaczka krzyżówka liczący 196 osobników. Prócz krzyżówek większe koncentracje odnotowano również łabędzi niemych Cygnus olor (99 os. ) oraz śmieszki Chroicocephalus ridibundus (72 os.) i rybitwy rzecznej Sterna hirundo (70 os.). Wśród stada rybitw rzecznych udało się wypatrzeć również rybitwy czarne Chlidonias niger i białowąse Chlidonias hybrida a na brzegach w kilku miejscach żerowały czaple białe Ardea alba. Najciekawszą obserwacją był jednak nur czarnoszyi Gavia arctica spotkany na środku zbiornika między Swolszewicami Dużymi a Adamowem. Ptak co chwilę znikał na dłuższy czas pod wodę, dlatego łatwo można było go przeoczyć. Jesienią zbiornik Sulejowski jest miejscem regularnie odwiedzanym przez ten gatunek, kiedy to można spotkać nawet do kilku osobników. W woj. łódzkim miejsc gdzie można spotkać po kilka osobników jesienią są tylko dwa prócz Zbiorniak Sulejowskiego ptaki te zatrzymują się też na Zb. Jeziorsko. Obserwacja ta jest też wyjątkowo ciekawa ze względu na porę - ptaki te zwykle pojawiają się u nas dopiero w październiku… widocznie ten osobnik postanowił przylecieć trochę wcześniej. Nur czarnoszyi niegdyś był lęgowy w Polsce, obecnie jednak pojawia się w naszym kraju najczęściej nad morzem podczas przelotów wiosenny i jesiennych, a część ptaków również tam zimuje. Nury to ptaki o wyjątkowych zdolnościach do nurkowania, potrafią zanurkować na głębokość ponad 40 metrów i pozostać pod wodą parę minut. S.K.

 <strong>młoda kokoszka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>młoda kokoszka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>nur czarnoszyi</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>śmieszki i rybitwy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK) <strong>rybitwy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Sulejowski PK)
Łódzkie promuje