Skocz do treści

Najokazalsze sosny nadpilicznych parków krajobrazowych

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Sosna zwyczajna to najliczniejszy gatunek lasotwórczy naszych lasów. Jej udział we wszystkich typach drzewostanów w Polsce wynosi 68%, zaś w RDLP Łódź to aż 83%. Na terenie nadpilicznych parków znajdujemy wiele skupisk tego gatunku poddanych ochronie wielkoobszarowej lub jako indywidualne pomniki przyrody. Według starych zasad ochrony pomnikowej drzew „dolna” granica obwodu (na wysokości 1,3 m) sosny zwyczajnej, aby uznać ją za pomnik przyrody wynosiła 314 cm. Najokazalsze sosny – pomniki przyrody w Polsce to sosna „Waligóra” o obwodzie 625 cm i sosna „Rzepicha” o obwodzie 568 cm – są to zrosty kilku drzew które wykształciły wspólny pojedynczy pień powyżej 1,3 m wysokości od ziemi. Naszą najcenniejszą „parkową” sosną jest sosna przy leśniczówce Wymysłów w Przedborskim PK – drzewo posiada 390 cm obwodu. Inną okazałą sosną w Przedborskim PK jest sosna zwyczajna w Białym Brzegu o obwodzie 360 cm, oraz sosna w Starej Wsi o obwodzie 335 cm. W Sulejowskim PK na uwagę zasługuje grupa sosen na skraju Rezerwatu Błogie – najokazalsza posiada 280 cm obwodu oraz sosny w Rezerwacie Gaik o obwodach od 220 do 295 cm. W Spalskim PK zwracają uwagę monumentalne sosny w Rezerwacie Spała i w wyłączonym „nasienniku” koło Gliny – drzewa te maja ponad 200 lat i obwody na wysokości „pierśnicy” od 220 do 280 cm.(PW)

 <strong>Sosna w Białym Brzegu o obwodzie  360 cm</strong> <strong>Grupa pomnikowych sosen na skraju rezerwatu Błogie</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Drzewostan nasienny obok Gliny - w wieku powyzej 200 lat.</strong> <strong>Sosna w rezerwacie Gaik o obwodzie 290cm</strong> <strong>Sosna w Starej Wsi o obwodzie  335cm</strong> <strong>Sosna w Starej Wsi - pomiary przez pracowników OT NPK</strong> <strong>Sosna Wymysłów o obwodzie 390cm</strong>
Łódzkie promuje