Skocz do treści

Nadanie szkole podstawowej w Dobromierzu imienia „Majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal”.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> W dniu 29 grudnia 2016 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy Kluczewsko, na którym podjęto uchwałę nadającą imię szkole podstawowej. Od tego dnia tutejsza szkoła dołączyła do grona instytucji połączonych imieniem Majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal. Akt nadania imienia szkole wręczyli dyrektorowi szkoły Panu Robertowi Dzierzgwie wójt Gminy Kluczewsko Pan Rafał Pałka i przewodniczący Rady Gminy Pan Mateusz Strychalski. W uroczystości nadania imienia szkole wzięli udział: władze Gminy Kluczewsko, pracownicy Szkoły Podstawowej w Kluczewsku, osoby związane ze środowiskiem „Hubalczyków” z jego prezesem płk. Marianem Zachem oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą. Spotkanie ubarwiły prezentacje grup odtworzeniowych związanych z historią ułanów oraz przedstawienie młodzieży szkolnej.

(DS)

 <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i> <strong>Uroczystość nadania imienia szkole podstawowej w Dobromierzu.</strong><br /><i>fot. D. Sommerfeld</i>
Łódzkie promuje