Skocz do treści

Na Zbiorniku Sulejowskim migracja jesienna w pełni…

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <strong>Nur czarnoszyi</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i>Kolejna wizyta na Zbiorniku Sulejowskim podczas, której prowadzony był monitoring ornitologiczny sprowadzała się do walki z pogodą a dokładniej mgłą, która znacznie utrudniała sprawne przeprowadzenie kontroli zbiornika. Liczone były przede wszystkim gatunki wodno-błotne ptaków, które najliczniej przebywały w okolicy Tresty-Karolinowa, Barkowic i Adamowa. W sumie doliczono się 3230 osobników należących do tej grupy i w porównaniu z ostatnią wizytą ptaków było przeszło 1500 mniej. Być może miało na to wpływ pogoda, ale wydaje się, że również podwyższenie poziomu wody w zbiorniku. Najliczniejszym przedstawicielem była oczywiście krzyżówka Anas platyrhynchos, której doliczono się 2059 osobników, spore koncentracje odnotowano również łabędzi niemych Cygnus olor 269 oraz łysek Fulica atra 252 osobników. W sumie odnotowano aż 27 gatunków należących do tej grupy. Mimo, że nieudało się wypatrzeć żadnej kaczki z grupy tzw. kaczek morskich kilka ciekawych gatunków udało się jednak odnotować. Na zbiorniku przebywają już nury napotkano stadko 5 nurów czarnoszyich Gavia Arctic w tym jednego osobnika dorosłego w pięknej szacie godowej oraz 1 nura rdzawoszyjego Gavia stellata . Zbiornik jesienią jest jednym z najlepszych miejsc w łódzkim do podziwiania tych pięknych i dość ciekawych ptaków. Kolejnym interesującym gatunkiem, który dość rzadko pojawia się terenie woj. łódzkiego jest perkoz rogaty, którego dwa osobnik przebywały na wysokości Barkowic. W stadzie łabędzie udało się wypatrzeć najmniejszego z łabędzi jakiego można spotkać w naszym kraju czyli łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus. Sporą ciekawostką była też samotna podgorzałka Aythya nyroca , gatunek kaczki niegdyś rozpowszechnionej w naszym kraju obecnie bardzo rzadkiej, a na terenie woj. łódzkiego już nie lęgowej i nawet w trakcie przelotów rzadko spotykanej.
Należy przypuszczać, że kolejne wizyty będą równie owocne i jeszcze kilka ciekawych gatunków uda się wypatrzeć.
Opracował: Sz. Kielan.

 <strong>Zalew sulejowski</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i> <strong>Łabędź niemy i czarnodzioby</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i> <strong>Łabędź niemy i czarnodzioby</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i> <strong>Nur czarnoszyi</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i> <strong>Nur czarnoszyi</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i> <strong>Zausznik</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i>
Łódzkie promuje