Skocz do treści

Morskie kaczki na Zbiorniku Sulejowskim

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Podczas kolejnej wizyty na Zbiorniku Sulejowskim w dniu 9 kwietnia 2015 roku pracownik Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych Szymon Kielan prowadził monitoring ornitologiczny zbiornika. Liczone były przede wszystkim gatunki wodno-błotne ptaków, które najliczniej przebywały w okolicy Zarzęcina. Spore koncentracje odnotowano również w okolicy Barkowic i Tresty Rządowej. W sumie doliczono się 731 osobników należących do tej grupy. Najliczniejszym przedstawicielem tym razem okazał się kormoran Phalacrocorax carbo liczący 191 osobników, spore koncentracje odnotowano również czernic Aythya fuligula aż 140 osobników i nadal licznych łabędzi niemych Cygnus olor 117 osobników, te ostatnie można spotkać już na gniazdach. Najciekawszymi stwierdzonymi ptakami były 3 uhle Melanitta fusca spotkane koło wysp pod Bronisławowem oraz pojedyncza ogorzałka Aythya marila wypatrzona w żerującym stadzie czernic również w tej samej okolicy. Uhla to gatunek kaczki zaliczany do grupy tzw. kaczek morskich tak jak ogorzałka i jest jeszcze rzadziej obserwowana wiosną niż ta druga, dlatego była bardzo miłą niespodzianką. Jesienią zbiornik Sulejowski jest miejscem regularnie odwiedzanym przez ten gatunek, kiedy to można spotkać tu jedne z największych stad na śródlądziu w naszym kraju. W okolicy Murowanica zaś przebywała pojedyncza gęś zbożowa Anser fabalis, która żerowała w stadzie łabędzi niemych i najwyraźniej niespieszno jej z odlotem dalej na północ. Poziom wody na zbiorniku gwałtownie się podniósł od ostatniej wizyty i wszystkie wcześniejsze odsłonięte łachy/wysepki zostały zalane, co sprawiło, że nie odnotowano żadnych ptaków siewkowych.

Wyjątkowo ciepły dzień tej wiosny sprawił, że na licznych polanach wokół zbiornika można było spotkać wygrzewające się jaszczurki zwinki Lacerta agilis a w rezerwacie Lubiaszów kwitną już przylaszczki Hepatica nobilis.

Wiosenne przeloty w pełni i płynnie przechodzą w początek pory lęgowej, a My liczymy na kolejne owocne obserwacje.

(S.K.)

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje