Skocz do treści

Miesiąc Pamięci Narodowej na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Przez cały miesiąc kwiecień w OT NPK na terenie 3 parków odbyły się prelekcje, pogadanki, spotkania związane z „Tygodniem Pamięci Narodowej na terenie OT NPK „. Zajęcia edukacyjne skierowane były głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przekazane informacje maja na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problematykę historii w miejscu swego zamieszkanie, okolicy i regionu.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje