Skocz do treści

Międzynarodowy spis bociana białego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W ramach VII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego pracownicy ZPKWŁ OTNPK Przedborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili w dniach 7-11 lipca liczenie bocianów na terenie dwóch gmin: Przedbórz i Masłowice . Spis miał za zadanie określenie ogólnej ilości i stanu gniazd, określenie liczby gniazd zajętych wiosną przez dorosłe ptaki oraz ilości młodych urodzonych i wychowanych w tym roku. Pozyskano również informacje na temat bocianów posiadających obrączki i już zarejestrowanych.

Na terenie gminy Przedbórz odnotowano 14 gniazd z czego w 11 zaobserwowano młode bociany. Ich łączna liczba wyniosła 28 szt. W trzech gniazdach niestety nie odnotowano młodych: w jednym gnieździe wyklute pisklęta zginęły po ulewnych deszczach, w jednym nie wylęgły się ze złożonych jaj, jedno gniazdo pozostało nie zasiedlone. Stan gniazd oceniono na dobry, tylko w jednym przypadku w miejscowości Góry Mokre 46B złożono wniosek o ustawienie słupa zastępczego pod gniazdo już istniejące, obecnie zbudowane na topoli, która w znacznym stopniu spróchniała. Żaden z dorosłych bocianów na terenie gm. Przedbórz nie posiadał obrączek.

W gminie Masłowice zinwentaryzowano 12 gniazd z czego w 9 były młode bociany. Łączna liczba piskląt wyklutych i wychowanych wyniosła 27. Tu także nie odnotowano dorosłych bocianów zaopatrzonych w obrączki.

Większość gniazd w obu gminach zbudowana jest na platformach zainstalowanych na słupach energetycznych, 1 gniazdo w miejscowości Masłowice usytuowane jest na kominie nieczynnej piekarni. W gminie Przedbórz 5 gniazd bociany zbudowały na drzewach.

Wszystkie młode bociany były w doskonałej kondycji, zdolne do wylotu więc należy mieć nadzieję, że ich liczba pozostanie nie zmieniona i przyszłym roku zawitają do nas znowu.

Tekst: D.Warzyńska-Badura.

 <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. W. Sobolewski</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Warzyńska - Badura</i>
Łódzkie promuje