Skocz do treści

Medal PTTK dla ZPKWL - OT NPK w Moszczenicy

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim nadał za wieloletnią współpracę z naszą jednostką – „za popularyzację turystyki i aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej poprzez wsparcie imprez programowych PTTK” medal PTTK Zarządu Głównego „Za pomoc i współpracę” oraz dyplom okolicznościowy.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje