Skocz do treści

Kwiecień w Spalskim Parku Krajobrazowym

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Tegoroczna wiosna jest wyjątkowo mokra i chłodna w porównaniu z ostatnimi latami. W Spalskim Parku nadal na łąkach utrzymują się niewielkie rozlewiska powstałe jeszcze po topniejącym śniegu. Rozlewiska te oczywiście stanowią cenne ostoje dla zwierząt. Mimo chłodu kwitną również coraz śmielej pierwsze kwiaty, niektóre zaś już przekwitają. Wiosna rozciąga się w czasie i możemy się cieszyć widokiem kwitnących zawilców znacznie dłużej niż zwykle. W zastoiskach z wodą jest sporo płazów, które obecnie przeżywają ciężki okres ze względu na niskie temperatury. Nadal przebywa sporo ptaków siewkowych na łąkach, niektóre takie jak czajka wydaje się, że są już po lęgach a właściwie po utraconych lęgach. Nadal jednak można cieszyć oczy rzadkimi tutaj rycykami czy krwawodziobami. Zatrzymują się tutaj też goście, którzy jednak na lęgowiska udają się znacznie dalej na wschód i północ. Wśród nich oczywiście wyróżniają się bataliony, ale pojawiły się też łęczaki i kwokacze oraz najmniejszy z naszych bakasów - bekasik, który zwyczajowo zrywały się z pod nóg. Miłą niespodzianką były już dwie wiosenne obserwacje dzięcioła zielonosiwego. Najpierw jednego osobnika widziałem pod koniec marca a ostatnio udało się spotkać parę tych bardzo rzadkich u nas dzięciołów. Ciekawe co przyniesie nam maj… (Sz.K)

 <strong>Dzięcioł zielonosiwy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Cyranki i łabędzie nieme</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Kokorycz pełna</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Żaba moczarowa</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Lis</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Kumak niziny</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Kląskawka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Zawilec gajowy</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Kwokacz</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Kwitnąca knieć błotna - kaczenice</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Krwawodziób</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Bataliony</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Płaskonos i cyranka</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Płaskonos</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Rycyk</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Batalion</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Rycyki</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>Łęczaki</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK)
Łódzkie promuje