Skocz do treści

Konkurs plastyczny "Nadpiliczne wakacje"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Nadpiliczne wakacje”

Organizator konkursu: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych;
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwianie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;
 • ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą;
 • inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu oraz aktywności twórczej u młodzieży.

Warunki udziału w konkursie:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,
z gmin z terenu Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Spalskiego Parku Krajobrazowego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej
  w formacie A3 ściśle związanej z tematem konkursu;
 • Praca powinna być wykonana przez jedną osobę;
 • Praca może być wykonana dowolną techniką;
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy,

- wiek,

- adres szkoły i klasa,

- e-mail oraz telefon szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Prace prosimy przesłać najpóźniej do dnia 18.09.2015 r. na adres:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Oddział Terenowy Nadpilicznych Parki Krajobrazowych

ul. Piotrkowska 106

97-310 Moszczenica

z dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Nadpiliczne wakacje".

Warunki organizacyjne:

 • Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów;
 • Prace nie spełniające warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
 • Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy konkursu;
 • O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;
 • Dla laureatów konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.
fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje