Skocz do treści

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Malowane Ferie w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych”

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Malowane Ferie w Nadpilicznych Parkach Krajobrazowych”

Organizator konkursu: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych

Cele konkursu:

• popularyzacja wiedzy o walorach parków krajobrazowych;

• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych; • rozwianie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej;

• ugruntowanie poczucia tożsamości z przyrodą;

• inspirowanie do wyrażania środkami artystycznymi piękna krajobrazu oraz aktywności twórczej u młodzieży.

Warunki udziału w konkursie: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III szkół podstawowych, z gmin z terenu Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Spalskiego Parku Krajobrazowego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego;

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• nadesłanie pracy plastycznej w formacie A3 ściśle związanej z tematem konkursu;

• praca powinna być wykonana przez jedną osobę; • praca może być wykonana dowolną techniką;

• każda praca powinna zawierać na odwrocie:

- imię i nazwisko autora,

- tytuł pracy,

- wiek,

- adres szkoły i klasa,

- e-mail oraz telefon szkoły,

- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Prace prosimy przesłać najpóźniej do dnia 05.03.2016 r. na adres:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Oddział Terenowy Nadpilicznych Parki Krajobrazowych

ul. Piotrkowska 106 97-310 Moszczenica

z dopiskiem: Konkurs plastyczny: „Malowane Ferie".

Warunki organizacyjne:

• Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów;

• Prace nie spełniające warunków powyższego regulaminu nie będą oceniane;

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;

• Sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy konkursu;

• wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, e-mailem lub telefonicznie;

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora;

Dla laureatów konkursu przewidziane są ciekawe nagrody.

fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje