Skocz do treści

Konkurs fotograficzny "Nadpiliczna Wiosna"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ

Regulamin konkursu fotograficznego „Nadpiliczna wiosna".

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży zamieszkującej lub uczącej się na obszarze Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
3. Fotografie można zgłaszać w trzech grupach tematycznych:
-wiosenny pejzaż,
-zjawiska atmosferyczne,
-fotografia makro.
4. Wszystkie fotografie powinny zostać wykonane w okresie wiosennym, na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
5. Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe:
-Kategoria pierwsza: szkoły podstawowe.
-Kategoria druga: szkoły gimnazjalne.
6. Fotografie należy przesłać w formie załączników do listu elektronicznego, w formacie JPG o rozdzielczości min 1200x1600 pikseli i w plikach nie przekraczających 2MB. Fotografie należy wysłać na adres: [javascript protected email address] . W temacie wiadomości należy wpisać: „Nadpiliczna wiosna ".
7. Ilość fotografii: Jeden uczestnik konkursu może nadesłać z danego parku po dwie fotografie w każdej z kategorii.
8. Termin nadsyłania fotografii: Prace należy nadsyłać od 25. 03. 2014 do 25. 04. 2014 r.
9. Do nadsyłanych fotografii prosimy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania, adresem internetowym oraz tytuł fotografii, ewentualny komentarz do niej, miejsce wykonania, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
10. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii, które były publikowane i nagradzane w innych konkursach lub nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie.
11. Oceny fotografii dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nastąpi 30. 04. 2014 r.
13. Nagrody rzeczowe za trzy najlepsze prace w każdej kategorii zostaną rozesłane pocztą.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu na stronach internetowych organizatora.
15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


Łódzkie promuje