Skocz do treści

Konferencja pt. "Pilica akcent w turystycznym potencjale regionu łódzkiego"

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 18 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Aleksandrów odbyła się konferencja pt.”Pilica – w turystycznej ofercie obszarów wiejskich nadpilicza”. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Doliny Pilicy. Ot NPK aktywnie uczestniczył i pomagał przy organizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na spotkaniu przedstawiono prezentacje:

  • Piotra Wypycha Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego „Znaczenie rzeki na przestrzeni wieków w rozwoju Nadpilicza”, w tym podreferaty :

Katarzyna Karbowiak i Maciej Sobański „Linia Pilicy - Piliza Stellung”

Witold Sobolewski i Dariusz Bień „Formy ochrony przyrody w Sulejowskim Parku Krajobrazowym”

  • Andrzej Ambroziak – Klub sportowy Amber – „Rozwój szlaków wodnych Pilicy i jej dopływów”,
  • Tomasz Dronka – Naczelnik Wydziału Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
  • Bronisław Helman – Prezes Stowarzyszenia Doliny Pilicy – „Rozwój marki Pilica, Jako produktu turystycznego woj. łódzkiego”
  • Wojciech Frątczak – RZGW w Warszawie, koordynator projektu EKOROB – „Czystość wód Zalewu Sulejowskiego a rozwój turystycznej marki Pilica”
  • Marcin Suszka – „KAJMAR” – „Stan zagospodarowania nabrzeży rzeki w rozwoju turystyki wodnej”
  • Paweł Mamrot – „Obecność Pilicy w ofercie lokalnych gospodarstw agroturystycznej”

Konferencje uświetnił występ polonijnego zespołu „Lajkonik” z Tucson z Arizony – USA.

Uważamy, że dzięki wymianie informacji i dyskusjom spotkania takie wzbogacają i pozwalają wypracować wspólny kompromis formuły turystyki i zagospodarowania turystycznego na terenach chronionych w tym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

K. Karbowiak

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje