Skocz do treści

Konferencja „Lasy w Turystyce”

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W dniu 10 maja 2014 r. w siedzibie Nadleśnictwa Opoczno w Sitowie odbyła się z okazji 90-lecia Lasów Państwowych konferencja pt.”Lasy w Turystyce”. Organizatorami konferencji było Nadleśnictwo Opoczno oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Żarnowie. Konferencja składała się z dwóch części: z części wykładowej i terenowej.

Na spotkaniu przedstawione zostały trzy prezentacje:

  • Pana Piotra Wypycha Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego „Leśne miejsca pamięci narodowej w dolinie rzeki Pilica”,
  • Pan Dawid Kosylak Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno „Gospodarka leśna na przykładzie Nadleśnictwa Opoczno”
  • członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Żarnowie Pani Tatiana Kosylak i Pani Alicja Grabska przedstawiły prezentację pt. „Działania Oddziału PTTK w Żarnowie w poznawaniu i ochronie przyrody”.

Po wygłoszonych referatach Prezes O/PTTK w Żarnowie Pan Włodzimierz Szafiński wręczył legitymacje i odznaki Instruktora Ochrony Przyrody członkom Klubu Instruktorów Przyrody przy O/PTTK w Żarnowie.Konferencja zakończyła się wycieczką po leśnej ścieżce dydaktycznej w miejscowości Januszewice, po której oprowadzał Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno Pan Dawid Kosylak. Warto nadmienić iż jednostka nasza od wielu lat owocnie współpracuje z Nadleśnictwem Opoczno i PTTK Oddział Żarnów w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i ekologicznych.

K. Karbowiak

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje