Skocz do treści

Kolorowa Lokomotywa przyjechała do Przedborskiego PK

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁ Czas wakacji to chwile beztroski, zabawy i co najważniejsze czas wolny od nauki. Wbrew temu założeniu Łódzki Dom Kultury i Zespół Parków Krajobrazowych organizują dla dzieci skupionych wokół ośrodków kultury w województwie łódzkim zajęcia terenowe, które bawią i uczą jednocześnie. 6 lipca do Przedborza, a dokładniej na teren bazy turystycznej nad zalewem przedborskim, przyjechała grupa dzieci i młodzieży z Zelowa. Zajęcia terenowe rozpoczął spacer z przewodnikiem, na którym przewodnik opowiadał uczestnikom o Przedborskim Parku Krajobrazowym, historii Przedborza i prezentował odwiedzane kąpielisko. Informacje przekazywane przez prowadzącego spacer zawierały zdania, których potem użyto w grze terenowej, która była kolejnym punktem wizyty. Gra terenowa zorganizowana przez pracowników PPK polegała na odszukaniu na terenie ośrodka skrytek, w których znajdowały się wyrazy lub wyrażenia oznaczone numerem. Przed rozpoczęciem gry grupa dzieci została podzielona na dwuosobowe drużyny, wszyscy otrzymali mapki z zaznaczonymi miejscami ukrycia skrytek. Każda drużyna wylosowała numerek wskazujący, które wyrazy będą poszukiwane w poszczególnych skrytkach. Po odnalezieniu wszystkich siedmiu części zdania, drużyna układała z nich zdanie i podawała jego treść organizatorowi gry. Drużyny, które najszybciej skompletowały wyrazy i ułożyły z nich zdania otrzymały nagrody w postaci map PPK i folderów informacyjnych. Wszyscy uczestnicy gry otrzymali pamiątkę w postaci fiszki informacyjnej prezentującej jeden z siedmiu parków krajobrazowych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Kolejną częścią spotkania w ramach kolorowej lokomotywy były warsztaty plastyczne zorganizowane przez pracowników Łódzkiego Domu Kultury.

(DS)

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje