Skocz do treści

Inwentaryzacja cennych drzew i krzewów w Sulejowskim i Spalskim Parku Krajobrazowym

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności


W marcu i kwietniu 2014 roku pracownicy Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, podczas kilku wyjazdów terenowych dokonali inwentaryzacji miejsc, interesujących ze wzgledu na znajdujące się w nich cenne zbiorowiska drzew i krzewów, zasługujące w przyszłości na objęcie ochroną jako pomniki przyrody. Prace dotyczyły m.in. uroczyska po dawnej gajówce Wycinki w okolicach Łęczna. Osada ta istniejąca jako ruina do lat 60 - tych XX wieku skrywa szpaler ciekawych morwowców, będacych prawdopodobnie pozostałością po hodowli jedwabników, bardzo popularnej przed I wojną światową. Gajówka Wycinki była również miejscem działań Armii Krajowej podczas II Wojny światowej. Gajówka została zniszczona przez Niemców w 1944 roku, w wyniku potyczki żandarmerii z partyzantami 25 Pułku Piechoty Armii Krajowej oddziału "Błyskawica". Zgineło kilku partyzantów oraz gajowy Karol Pluta z rodziną. Kolejnym miejscem inwentaryzacji była aleja jałowców znajdująca się przy piaszczystej drodze prowadzącej do dawnej osady "Surdęga" w Majkowicach. Aleja ta obejmuje okolo 120 kęp jałowców w formie krzewu o wielu pniach. Ostatnim punktem inwentaryzacji było kilku okazów Dębów w otoczeniu zabytkowego parku dworskiego w Grotowicach.

 <strong>Gajówka Wycinki - SPK</strong><br /><i>fot. M. Sobański</i> <strong>Park w Grotowicach - SpPK</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Park w Grotowicach - SpPK</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Park w Grotowicach - SpPK</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Park w Grotowicach - SpPK</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Gajówka Wycinki k. Łęczna - SPK</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Gajówka Wycinki k. Łęczna - SPK</strong><br /><i>fot. M. Sobański</i> <strong>Gajówka Wycinki k. Łęczna - SPK</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>Gajówka Wycinki k. Łęczna - SPK - mapka</strong><br /><i>fot. M. Sobański</i> <strong>Aleja Jałowców k. Majkowic</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>Plan sytuacyjny aleji jałowcowej</strong><br /><i>fot. D. Bień</i> <strong>Gajówka Wycinki k. Łęczna - SPK</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Aleja Jałowców k. Majkowic</strong><br /><i>fot. D. Bień</i>
Łódzkie promuje