Skocz do treści

Spalski Park

Zespół Nadpilicznych PK   \   Galeria

 <i>fot. Piotr Wypych</i> <i>fot. Piotr Wypych</i> <i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Młyn na Fryszerce pod Inowłodzem</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Inowłódz zamek</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Sknasen rzeki Pilicy</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Kaplica św.Józefa w Poświętnem</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Inowłódz - wzgórze kościelne</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Spała - grota św. Huberta</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Inowłódz - zamek</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Inowłódz - zamek</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Bazylika w Poświętnem</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>bazylika w Poświętnem - barokowy ołtarz</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Inowłódz -romański kościół św. Idziego</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i> <strong>Konewka - wnętrze bunkra</strong><br /><i>fot. D. Bień</i><br />(Spalski PK) <strong>Pilica w rezerwacie Spała</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Poświętne - Bazylika zakonu Filipinów</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>" Sosny na szczudłach " w rezerwacie Spała</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Spała - Dwór carski</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Spała - grób hrabiny Wielopolskiej</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Barć w rezerwacie Spała</strong><br /><i>fot. D. Bień</i><br />(Spalski PK) <strong>Zrost sosen</strong><br /><i>fot. D. Bień</i><br />(Spalski PK) <strong>Kościół w Spale - kaplica prezydentów II RP</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Wawrzynek wilczełyko</strong><br /><i>fot. D. Bień</i><br />(Spalski PK) <strong>Obelisk św. Huberta</strong><br /><i>fot. D. Bień</i><br />(Spalski PK) <strong>Pilica w Spale</strong><br /><i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <strong>Rezerwat Gać Spalska</strong><br /><i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <strong>Szaniec Hubala</strong><br /><i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <strong>Kościół św. Idziego</strong><br /><i>fot. D. Bień</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Posąg żubra w Spale</strong><br /><i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <strong>Stara turbina wodna</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK) <strong>Młyn na Fryszerce</strong><br /><i>fot. Piotr Wypych</i><br />(Spalski PK)
Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje