Skocz do treści

Formy Ochrony Przyrody

Zespół Nadpilicznych PK   \   Sulejowski PK   \   Przyroda

Obszary o wybitnych walorach przyrodniczych Sulejowskiego PK i jego otuliny objęto prawną ochroną w postaci 11 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 620 ha oraz w postaci użytków ekologicznych, pomników przyrody, obszarów Natura 2000.

 (Moszczenica)

Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje