Skocz do treści

Ekosystemy leśne

Zespół Nadpilicznych PK   \   Sulejowski PK   \   Przyroda   \   Flora

Ekosystemy leśne zajmują powierzchnię 11,8 tys. ha (69,5% pow. Parku) i są dominującą formą użytkowania terenu w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
W strukturze własnościowej dominują lasy Skarbu Państwa w zarządzie lasów państwowych. Stanowią one 88% powierzchni wszystkich lasów. Administracyjnie należą one do trzech nadleśnictw: Piotrków, Smardzewice i Przedbórz.

W obrębie kompleksów leśnych SPK występują wszystkie podstawowe siedliskowe typy lasu: bory, bory mieszane, lasy mieszane, lasy, łęgi i olsy. Ogółem siedliska borowe zajmują około 52% powierzchni wszystkich siedlisk, lasowe – 47% i olsowe niespełna 1%. Zróżnicowaniu siedlisk towarzyszy szczególnie bogaty zestaw zbiorowisk leśnych, od suchych borów począwszy, poprzez bory sosnowe świeże, bory mieszane sosnowo – dębowe, jodłowo – świerkowe, lasy liściaste i mieszane: łęgi, grądy, dąbrowy, lasy i zarośla wierzbowe do podmokłych olsów. Wśród lasów SPK dominują różne typy borów sosnowych. Związane są one z typem prowadzonej od lat gospodarki leśnej oraz czynnikami siedliskowymi.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na ubogich siedliskach mineralnych jest sosna zwyczajna. Towarzyszy jej brzoza brodawkowata. W lasach mieszanych i liściastych występują dęby szypułkowy i bezszypułkowy, grab, jawor, lipa. Na siedliskach łęgowych i olsowych dominuje olsza czarna. W miejscach podmokłych występują: wierzba biała, brzoza omszona, topole. Niewielki udział mają takie gatunki jak: jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, klon jawor, buk zwyczajny. Wśród gatunków iglastych znaczącą pozycje zajmuje jodła.
Do gatunków obcego pochodzenia spotykanych w warstwie drzew należą: robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, jesion pensylwański.

Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje