Skocz do treści

Spalski Park Krajobrazowy

Zespół Nadpilicznych PK   \   Edukacja

1. Wycieczka piesza po Spale
Trasa: Wszystko zaczęło się od młyna - Carska rezydencja z parkiem w stylu angielskim - Kaplica prezydentów II RP - 100-letnie budynki i spalski pałac – posąg żubra – Cenne okazy drzew – Stara pilicka puszcza.

2. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Rezerwacie Spała

3. Spała i okolice – wycieczka rowerowa z Tomaszowa Maz.
Trasa: Tomaszów Maz. (ścieżka rowerowa) – Spała - Schrony kolejowe w Konewce – Spała – Szaniec św. Huberta – Zabytkowy most w Spale – Dolina Pilicy - Ciebłowice Duże ponad doliną Pilicy – Tomaszów Maz. (Białobrzegi)

4. Inowłódz i okolice – wycieczka rowerowa z Tomaszowa Maz.
Trasa: Tomaszów Maz.(ścieżka rowerowa) – Spała – Inowłódz Kościółek św. Idziego – Zamek Kazimierza Wielkiego - Stare miasto w Inowłodzu – Sunagoga – Pilica – Spała – Tomaszów Maz.

5. Wycieczka autokarowa po Spalskim Parku Krajobrazowym

Trasa: Konewka - Spała - Inowłódz - Ośrodek Hodowli Żubrów w Samdzewicach

6. Trzy świątynie – 1000 lat

Trasa: Inowłódz XI w - Poświętne XVII w - Spała XX w

7. Ścieżka edukacyjna „Do Żubrów”

Łódzkie promuje