Skocz do treści

Dofinansowanie z WFOŚiG w Łodzi zadania - Wydawnictwa popularno naukowe ZPKWŁ - 25-lecie PPK

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

fot. Archiwum ZPKWŁZadanie pod nazwą "Wydawnictwa popularno-naukowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i inne działania edukacyjne - 25-lecie Przedborskiego Parku Krajobrazowego" jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (umowa dotacji nr 579/EE/D/2013 z dnia 17.10.2013r.). Koszt całkowity zadania wynosi 53.640,00 zł, z czego kwota 48.245,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

Łódzkie promuje