Skocz do treści

Czynna ochrona w Spalskim Parku Krajobrazowym

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

W ramach Rocznego Planu Działania OTNPK rok rocznie prowadzi zabiegi czynnej ochrony. Na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego prace te dotyczą zachowania murawy kserotermicznej w obrębie Zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „ Skarpa jurajska”. Po ustaniu wegetacji działania nasze polegają na odsłonięciu murawy i usuwaniu podrostów niepożądanych w tym miejscu krzewów takich jak tarnina czy jesion.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „ skarpa jurajska „ to forma ochrony przyrody utworzona w roku 2001. Zajmuje powierzchnie 0,3 ha, znajduje się w gminie Inowłódz, na lewym brzegu Pilicy. Wspólnie z górującym nad okolicą kościołem św. Idziego skarpa tworzy ciekawe połączenie i jest najpiękniejszą panoramą widokową na Spalski Park Krajobrazowy. Skarpę budują widoczne w postaci wychodni skalnych piaskowce żelaziste powstałe w okresie środkowej jury, około 165 mln lat temu. Ciepłolubną murawę porastają ciekawe zbiorowiska roślin, tj. szałwia łąkowa, szałwia okręgowa, driakiew żółtawa, goździcznik wycięty, lepnica wąskopłatkowa.
Opracował: D.Bień

 <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK) <i>fot. Archiwum NPK</i><br />(Spalski PK)
Łódzkie promuje