Skocz do treści

Ciekawostki florystyczne i awifaunistyczne Spalskiego Parku Krajobrazowego z ostatnich dni.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Dolina Pilicy wraz z lasami Spalskim od dawna znana jest z bogatej awifauny oraz flory. Mimo, że w ostatnich latach notuje się spadek lub zanik wielu gatunków ptaków czy też roślin, udało się potwierdzić w tym roku występowanie kilku rzadkich gatunków nie widzianych tutaj od lat.

W trakcie prowadzonych prac przez pracowników OT NPK udało się zlokalizować lęgi pliszki górskiej, której stwierdzono na terenie Parku i otuliny 3 pary. Lęgi tego gatunku były tutaj ostatnio podawane 30 lat temu! Kolejną pliszką o jakiej warto wspomnieć to pliszka cytrynowa, której samca spotkano na terenie kopalni w Inowłodzu i jest to pierwsze stwierdzenie w Spalskim Parku, być może w niedługim czasie będzie ona również tutaj lęgowa.

Prowadząc monitoring przyrodniczy szczególnie cennych miejsc w Parku udało się potwierdzić stanowiska kilku interesujących gatunków roślin. Na Błotach Brudzewickich udało się odnaleźć stanowisko wielosiła błękitnego, gatunku pod ochroną ścisłą, krytycznie zagrożonego na terenie woj. łódzkiego. Udało się stwierdzić też kilka gatunków storczyków w tym coraz rzadszego w woj. łódzkim podkolana zielonawgo, kukułkę Fuchsa, której wcześniej nie podawano z tych ternów oraz stanowisko kruszczyka błotnego z ok. 200 osobnikami kwitnącymi. Na uwagę zasługują również stwierdzone aż 3 stanowiska przęstki pospolitej, gatunku który jest umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski w grupie gatunków narażonych na wyginięcie.(SK)

 <strong>pliszka cytrynowa</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>pliszka górska</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>przęstka pospolita</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>kukułka Fuchsa</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>wielosił błękitny</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK) <strong>kruszczyk błotny</strong><br /><i>fot. Szymon Kielan</i><br />(Spalski PK)
Łódzkie promuje