Skocz do treści

Chata zielarki na ukończeniu

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Rozpoczęty w końcu 2016 roku projekt zaadoptowania dwóch pomieszczeń w siedzibie OT NPK w Moszczenicy na potrzeby edukacji pod kątem roślin leczniczych i przemysłowych dobiega końca. Miesiąc marzec zaowocował pozyskaniem preparatów ziołowych od O.O Bonifratrów z Łodzi, pozyskaniem tradycyjnych elementów wystroju wnętrza chłopskiej chaty oraz wykonaniem przez naszych pracowników mebli i stolarki.

fot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁfot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje