Wybierając się na spacer czy grzyby do lasu należy pamiętać, że obowiązują tam pewne zasady, które wynikają z ustawy o lasach, kodeksu drogowego czy ustawy o ochronie przyrody. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dostępne dla ludności, ale pewne ich fragmenty są objęte stałym zakazem wstępu.


Należą do nich: 
- uprawy leśne do 4 m wysokości;
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
- ostoje zwierząt;
- źródliska rzek i potoków;
- obszary zagrożone erozją.

Zdarza się, że nadleśniczy wprowadzają także okresowe zakazy wstępu do lasów. Może to się stać, gdy:
- wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
- występuje duże zagrożenie pożarowe,
- wykonywane są prace gospodarcze w zakresie hodowli, ochrony lasu i pozyskania drewna.

Lasy, które są objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, posiadają w terenie oznaczenie z napisem „Zakaz wstępu” a także informację o przyczynie i terminie obowiązywania zakazu. Oznakowania w terenie nie stosuje się jedynie w przypadku upraw leśnych do 4 m wysokości.

Również właściciele lasów prywatnych mogą zakazać wstępu do lasu oznaczając swój las odpowiednim napisem.

Po drogach leśnych (stanowiących własność Skarbu Państwa) nie można jeździć pojazdami silnikowymi, zaprzęgami konnymi i motorowerami, za wyjątkiem inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb oraz dróg oznakowanych drogowskazami kierującymi do konkretnej miejscowości.

Jeśli chcemy zaparkować auto na terenie leśnym, należy je postawić wyłącznie na specjalnie do tego wyznaczonym parkingu lub miejscu postojowym (opatrzonym odpowiednim znakiem) oraz zapoznać się z regulaminem korzystania z tego miejsca. Nie wolno parkować przed szlabanami ani wzdłuż dróg leśnych, również tych prowadzących do miejscowości.

W strefie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na terenach leśnych można zaparkować w następujących miejscach:

1. Nadleśnictwo Skierniewice – regulamin dostępny na terenie miejsca postojowego:

 Leśnictwo Staropol

- oddział 356d

- oddział 339 i

- oddział 323 g

Leśnictwo Łasieczniki

- oddział 158A

- oddział 98 j

Leśnictwo Kaczew

- oddział 127c, 127m, 128b

Leśnictwo Nieborów

- oddział 29A b


2. Nadleśnictwo Radziwiłłów – regulamin dostępny na stronie: https://radziwillow.lodz.lasy.gov.pl/ (zakładka INFORMACJE)

Leśnictwo Żyrardów

- oddział 27k, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°03’15,0”N  20°23’04,2”E

Leśnictwo Białe Błoto

-oddział 182h, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°00’57,6”N  20°13’26,8”E

-oddział 218n, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°00’45,1”N  20°18’17,1”E

-oddział 171b, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°02’55,2”N 20°16’24,3”E

Leśnictwo Bolimów

-odział 127h, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°03’24,5”N  20°13’44,1”E

- oddział 128a, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°02’49,9”N  20°12’28,7”E

-oddział 132l , Lokalizacja (współrz geogr.)  52°03’14,7”N  20°14’17,5”E

-oddział 159d, Lokalizacja (współrz geogr.)  52°01’35,6”N 20°12’29,8”E

Wszystkie wyżej wymienione miejsca postojowe zostały przedstawione na mapie zamieszczonej poniżej. 

Przypominamy, iż zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 161) „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.”

Oprac. A. Pruszkowska, K. Pira