Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r., dotyczących budowy teleinformatycznej sieci LAN w siedzibie ZPKWŁ - OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach.

pdfZapytanie ofertowe

pdfProjekt poglądowy sieci strukturalnej

docxFormularz ofertowy.doc

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty.pdf