Selernica żyłkowana  to gatunek z rodziny Apiaceae (selerowate)  o wysokości 30-100 cm. Łodyga wznisiona, pełna, delikatnie bruzdowana. Liście 2-3- krotnie pierzaste, o odcinkach równowąskolancetowatych. Kwiaty białe zebrane w baldachy złożone. Zwykle bez pokryw, ale z pokrywkami. Owocem rozłupnia, rozłupki dwie, zaokrąglone, na żeberkach wąsko oskrzydlone. Czas kwitnienia lipiec-sierpień. Występuje zwykle na wilgotnych i mokrych łąkach, rzadziej na skrajach torfowisk niskich i w lasach.  W kraju jest gatunkiem niezbyt licznym związanym głównie z dolinami większych rzek zwłaszcza Odry, Wisły i Bugu. Gatunek na aktualnej czerwonej liście roślin z 2016 roku nie został ujęty, wcześniej miał status narażonego na wyginięcie.  W woj. łódzkim jest gatunkiem dość rzadkim i umieszczonym w „Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego” ma status narażonego na wymarcie. Liczniej występuje tylko w okolicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Prócz okolic Puszczy Bolimowskiej gatunek ten był odnotowany jeszcze na 4 stanowiskach woj. łódzkim przy czym tylko na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego było to stanowisko potwierdzone w ostatnich latach. Ostatnio kontrolując tereny w pobliżu rez. Jeleń natrafiłem na nowe stanowisko tej rośliny, którą odnotowałem na łąkach przy torowisku pod Jeleniem. Selernica występuje tu na niewielkim płacie, gdzie rośnie również krwiściąg lekarski. Choć sama roślina nie jest gatunkiem chronionym to łąki, na których występuje są chronione w postaci siedliska naturowego  łąki selernicowe (Cnidion dubii) 6440. Siedlisko łąk selernicowych jest na terenie Parku praktycznie elementem śladowym. W jego granicach znajdują się jedynie dwa niewielkie płaty (w bliskim sąsiedztwie), o łącznej powierzchni 1,6 ha. Leżą one w lewobrzeżnej części doliny na wschód od rezerwatu Żądłowice, na pograniczu Obszaru NATURA 2000 Doliny Pilicy. Mają one postać zbiorowisk o nietypowej strukturze, częściowo nawiązujących do łąk trzęślicowych. Prawdopodobnie na nowo odkrytym stanowisku również to siedlisko może występować.

Źródło:

Nawara Z., Flora Polski – Rośliny łąkowe, Mulitco Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.

Olaczek R. (Red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne, Ogród Botaniczny w Łodzi. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.

Plan Ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego (Diagnoza)