Błota Brudzewickie to jeden z większych kompleksów łąk związanych z doliną Pilicy. Niegdyś był to obszar rozległych torfowisk, które na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku został zmeliorowany i osuszony. Przed osuszeniem było to miejsce niezwykle cenne przyrodniczo z wieloma rzadkimi gatunkami występujących tu roślin i zwierząt. Gniazdowały tutaj bataliony, kuliki wielkie czy też ostatnie na terenie woj. łódzkiego sokoły wędrowne. W wyniku osuszenia wiele gatunków jednak przestała tu gniazdować. W ostatnich latach, które są dość suche postępuje proces osuszania tego terenu przez regularne odmulanie rowów i rzeki Kiełecznicy, które odprowadza wodę z tego terenu. W związku z czym ptaki na Błotach Brudzewickich pojawiają się obecnie nieregularnie i są ściśle związane z występowaniem rozlewisk na łąkach. W ostatnich dniach po licznych burzach pojawiła się stagnująca woda na łąkach, która oczywiście sprawiła, że pojawiło się tu wiele nielicznie spotykanych ptaków. Podczas ostatniej kontroli tego terenu w dniu 13 lipca udało się zaobserwować m.in.

rzadko tu widywane stada kaczek, które wykorzystują zalane łąki jako miejsce do żerowania. Wśród nich zdecydowanie dominowały cyraneczki, których było ponad 60, ale były również 3 cyranki i jeden rzadki tutaj płaskonos (to chyba moja pierwsza obserwacja tej kaczki na terenie Błot Brudzewickich).  Płytkie rozlewiska to doskonałe miejsce do żerowania dla ptaków siewkowych, które właśnie licznie przelatują przez nasz kraj w drodze na zimowiska. Wśród nich najliczniejsze były bekasy kszyki oraz łęczaki. Te pierwsze jeszcze tutaj gniazdują, drugi gatunek w kraju lęgnie się tylko sporadycznie i jest na granicy wymarcia, ale w czasie przelotów jest jedną z częściej widywanych siewek. Zaobserwowałem też dwa kuliki wielkie, które jak wspomniałem kiedyś były tu lęgowe a obecnie pojawiają się w okresie przelotów zwłaszcza późnym latem. Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie gatunek ten zatrzymuje się dość regularnie. Dodatkowo było po jednym batalionie, samotniku, kwokaczu oraz biegusie zmiennym, którego również miałem okazję pierwszy raz odnotować na terenie Błot. Wśród ptaków drapieżnych z ciekawszych trafił się tylko pojedynczy bielik. Zaś wysoko na niebie przeleciało stado bocianów białych, które właśnie wybierają się w podróż do Afryki. Pewną ciekawostką była obserwacja modliszki zwyczajnej. Gatunek ten niegdyś bardzo rzadko spotykany, a od paru lat regularnie obserwowany niemal w całym kraju.

Źródło:

Janiszewski T., Podlaszczuk P., Wężyk M., Wojciechowski Z. 2016. Czerwona Księga Ptaków Ziemi Łódzkiej. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej. Łódź.