W dniu 14 sierpnia 2021 roku w Toruniu w ramach Festiwalu Wisły zostały wręczone doroczne "Nagrody Przyjaznego Brzegu". Inicjatorem tego wyróżnienia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (ZG) oraz Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Polski Związek Żeglarski. Nagroda objęta jest honorowym patronatem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Departamentu Turystyki,  Ministra Infrastruktury - Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezesa PGW „Wody Polskie”.


ZPKWŁ OT NPK został nagrodzony "za troskliwą ochronę rzeki Pilicy i jej dopływów" jak również za szeroko prowadzoną edukację ekologiczną od początku istnienia naszych parków. Nagrodę odebrał z-ca dyr. ZPKWŁ Piotr Wypych.